SMB-40 type steel fishing boat

Smelyy
"Smelyy" - Gelendzhik, Russia, October 25, 2017
photo (C) Lutsenko Valeriy

Smelyy
"Smelyy" - Gelendzhik, Russia, October 25, 2017
photo (C) Lutsenko Valeriy

YaKR 0504
"YaKR 0504" - Sevastopol, August 23, 2014
photo (C) Lutsenko Valeriy

YaKR 0504
"YaKR 0504" - Sevastopol, May 16, 2014
photo (C) Lutsenko Valeriy

YaKR-0381
"YaKR 0381" - Sevastopol, January 13, 2014
photo (C) Lutsenko Valeriyfree counters