"Kirovets" type refrigerated rargo ressel (design 01340) and "Orion" type fishing vessel (design 01340RS)

Izberbash
"Izberbash" - Anapa, April 07, 2022
photo (C) Lutsenko Valeriy

Lev
              Shchyogolev
"Lev Shchyogolev" - Sevastopol, February 17, 2022
photo (C) Lutsenko Valeriy

Alexsandr1
"Aleksandr 1" - Sevastopol, February 17, 2022
photo (C) Lutsenko Valeriy

Kadet
"Kadet" - Rostov-na-Donu, August 8, 2021
photo (C) Lutsenko Valeriy

Takil
"Takil" ex"Karat" - Kerch, June 22, 2020
photo (C) Lutsenko Valeriy


"PTR-50 №8" - Astrakhan, Russia, December 24, 2019
photo (C) Lutsenko Valeriy

Kadet
"Kadet" - Rostov-na-Donu, Russia, December 16, 2014
photo (C) Lutsenko Valeriy

Kadet
"Kadet" - Rostov-na-Donu, Russia, December 16, 2014
photo (C) Lutsenko Valeriy

Kadet
"Kadet" - Rostov-na-Donu, Russia, December 16, 2014
photo (C) Lutsenko Valeriy

Kadet
"Kadet" - Rostov-na-Donu, Russia, December 16, 2014
photo (C) Lutsenko Valeriy

Kadet
"Kadet" - Rostov-na-Donu, Russia, December 16, 2014
photo (C) Lutsenko Valeriy

Kadet
"Kadet" - Rostov-na-Donu, Russia, December 16, 2014
photo (C) Lutsenko Valeriy

Kadet
"Kadet" - Rostov-na-Donu, Russia, December 16, 2014
photo (C) Lutsenko Valeriy

Kapitan Moroz
"Kapitan Moroz" - Murmansk, Russia, October 7, 2013
photo (C) Lutsenko Valeriy

PTR-50 No.28
"PTR-50 No.28" - Sevastopol, May 8, 2008
photo (C) Lutsenko Valeriy

PTR-50 No.28
"PTR-50 No.28" - Sevastopol, May 8, 2008
photo (C) Lutsenko Valeriy

Svesa
"Svesa" ex"PTR-50 No. 23" - Sevastopol, April 29, 2009
photo (C) Lutsenko Valeriy


free counters