"Chernomorets" type self-propelled floating crane
design 1511

Bystryy
"Bystryy" and "Aleksandr Zinovyev" - Balaklava, March 26, 2022
photo (C) Lutsenko Valeriy

Chernomorets-26
"Chernomorets-26" - Sevastopol, February 13, 2022
photo (C) Lutsenko Valeriy

Chernomorets-2
"Chernomorets-2" and "Podvodnik"- Sevastopol, February 2, 2022
photo (C) Lutsenko Valeriy

Chernomorets-3
"Chernomorets-3" - Sevastopol, February 2, 2022
photo (C) Lutsenko Valeriy

Chernomorets-3
"Chernomorets-3" - Sevastopol, July 19, 2021
photo (C) Lutsenko Valeriy

Inzhener Podlesniy
"Inzhener Podlesniy" - Sevastopol, August 18, 2020
photo (C) Lutsenko Valeriy

Chernomorets-6
"Chernomorets-6" - Sevastopol, July 5, 2008
photo (C) Lutsenko Valeriy

Chernomorets-6
"Chernomorets-6" - Sevastopol, July 5, 2008
photo (C) Lutsenko Valeriy


free counters