Inshore tanker - design 610

Vostochnyy
"Yuzhnyy" and "Vostochnyy"- Chornomorsk, Ukraine, August 1, 2020
photo (C) Lutsenko Valeriy

Inzhener Valchuk
"Inzhener Valchuk"- Odesa, Ukraine, July 30, 2020
photo (C) Lutsenko Valeriy

Transbunker
"Transbunker" - Gelendzhik, Russia, November 6, 2018
photo (C) Lutsenko Valeriy

Maritsa
"Maritsa" - Novorossiysk, Russia, October 30, 2017
photo (C) Lutsenko Valeriy

Ulika
"Ulika" - Novorossiysk, Russia, October 30, 2017
photo (C) Lutsenko Valeriy

Inzhener Chertkov
"Inzhener Chertkov" - Novorossiysk, Russia, October 30, 2017
photo (C) Lutsenko Valeriy

Aginskoe
"Aginskoe" - Murmansk, Russia, October 4, 2013
photo (C) Lutsenko Valeriy

Yuzhnyy
"Yuzhnyy" - Sevastopol, June 3, 2008
photo (C) Lutsenko Valeriy

Vostochnyy
"Vostochnyy" - Sevastopol, June 3, 2008
photo (C) Lutsenko Valeriy

Vostochnyy
"Vostochnyy" - Sevastopol, March 19, 2008
photo (C) Lutsenko Valeriy

Vostochnyy
"Vostochnyy" - Sevastopol, March 19, 2008
photo (C) Lutsenko Valeriy


free counters