"Druzhba" type

Aleut
"Aleut" - Sevastopol, April 11, 2010
photo (C) Lutsenko Valeriy

Aleut
"Aleut" - Sevastopol, April 11, 2010
photo (C) Lutsenko Valeriy

Aleut
"Aleut" - Sevastopol, April 11, 2010
photo (C) Lutsenko Valeriy

Aleut
"Aleut" - Inkerman scrapyard, October 10, 2010
photo (C) Lutsenko Anna

Aleut
"Aleut" - Sevastopol, May 17, 2009
photo (C) Lutsenko Valeriy

Aleut
"Aleut" - Sevastopol, May 17, 2009
photo (C) Lutsenko Valeriy


free counters