"Lambda" type fishing vessel with wooden hull
Рыболовное судно деревянное, типа "Lambda"

Yard № Date of
completion
Disposal
data
Original name and port of registry Subsequent history Side
number
IMO
number
Call
sign
Стр. № Дата
постройки
Дата
разделки
Оригинальное название и порт приписки Последующие названия и порты приписки Бортовой ИМО № Позывной
01

"Lambda 1"
02


"Lambda 2"03

"Lambda 3"04

"Lambda 4"05

"Lambda 5"06
1965
19.06.1989
"Lambda 6"

7935773

07 1965
"Lambda 7"08 1965

"Lambda 8"

7935785
09 1965
"Lambda 9"10 1965
"Lambda 10"11 1965
"Lambda 11"

7935797
CO2411
12 1965
"Lambda 12"13 1965
"Lambda 13"

7935802

14 1965
"Lambda 14"

7935814

15 1965
"Lambda 15"

7935826

16 1965
"Lambda 16"17 1965
"Lambda 17"18 1965
"Lambda 18"

7935838

19 1965
"Lambda 19"

7935840

20 1965
"Lambda 20"21 1965
"Lambda 21"22 1965
"Lambda 22"23 1965
"Lambda 23"

7935852

24 1965
"Lambda 24"25 1965
"Lambda 25"26 1965
"Lambda 26"27 1965
"Lambda 27"28 1965
"Lambda 28"29 1965
"Lambda 29"

7935864

30 1965
"Lambda 30"

7935876

31 1965
"Lambda 31"32 1965
"Lambda 32"33 1965
"Lambda 33"34 1965
"Lambda 34"

7935888

35 1965
"Lambda 35"36 1965
"Lambda 36"37 1965
"Lambda 37"38 1965
"Lambda 38"39 1965
"Lambda 39"

7935890

40 1965
"Lambda 40"41 1965
"Lambda 41"

7935905

42 1965
"Lambda 42"43 1965
"Lambda 43"44 1965
"Lambda 44"

7935917

45 1965
"Lambda 45"46
1965
"Lambda 46"47 1965
"Lambda 47"48 1965
"Lambda 48"

7935929

49 1965
"Lambda 49"

7935931

50

"Lambda 50"51 1966

"Lambda 51"

7935943

52 1966
"Lambda 52"53 1966
"Lambda 53"54 1966
"Lambda 54"

7935955

55 1966
"Lambda 55"56 1966
"Lambda 56"57 1966
"Lambda 57"58 1966
"Lambda 58"

7935967

59 1966
"Lambda 59"60
1966
"Lambda 60"61 1966
"Lambda 61"

7935979

62 1966
"Lambda 62"
F-7159
7935981

63
1966
"Lambda 63"


7935993

64
1966

"Lambda 64"

7936002
65
1966
"Lambda 65"

7936014

66
1966
"Lambda 66"

7936026

67
1966
"Lambda 67"68
1966
"Lambda 68"

7936038

69
1966
"Lambda 69"

7936040

70
1966
"Lambda 70"

7936052

71
1966
"Lambda 71"

7936064

72
1966
"Lambda 72"73
1966
"Lambda 73"74
1966
"Lambda 74"75
1966
"Lambda 75"76
1966
"Lambda 76"

7936076

77
1966
"Lambda 77"

7936088

78
1966
"Lambda 78"79
1966
"Lambda 79"80
1966
"Lambda 80"

7936090

81
1966
"Lambda 81"

7936105

82
1966
"Lambda 82"

7936117

83
1966
"Lambda 83"84
1966
"Lambda 84"85
1966
"Lambda 85"

7936129

86
1966
"Lambda 86"87
1966
"Lambda 87"88
1966
"Lambda 88"

7936131

89
1966
"Lambda 89"90
1966
"Lambda 90"

7936143

91
1966

"Lambda 91"

7936155

92


"Lambda 92"93


"Lambda 93"94


"Lambda 94"95


"Lambda 95"96


"Lambda 96"97


"Lambda 97"98


"Lambda 98"99


"Lambda 99"100
1967
17.04.1992
"Lambda 100"

7936179

101
1967
"Lambda 101"

7936181

102
1967
"Lambda 102"

7936193

103
1967
"Lambda 103"

7936208

104
1967
"Lambda 104"105
1967
"Lambda 105"106
1967
"Lambda 106"

7936210

107
1967
"Lambda 107"

7936222

108
1967
"Lambda 108"

7936234
109
1967
"Lambda 109"

7936246

110
1967
"Lambda 110"

7936258

free counters