Shrimp boat

Shrimp boat
Креветколовное судно

Yard № Date of
completion
Disposal
data
Original name and port of registry Subsequent history Side
number
IMO
number
Call
sign
Стр. № Дата
постройки
Дата
разделки
Оригинальное название и порт приписки Последующие названия и порты приписки Бортовой ИМО № Позывной
"Celaya A&T", Bilbao, Spain
103
01.1969 05.1979? "E-1-CE" - Cuban flag

6909088

104
02.1969 05.1979? "E-2-CE" - Cuban flag

6909090

105
02.1969 05.1979? "E-3-CE" - Cuban flag

6904662

106
02.1969 05.1979?
"E-4-CE" - Cuban flag

6904674

107
02.1969 02.1979?
"E-5-CE" - Cuban flag

6902482

108
02.1969 11.1978?
"E-6-CE" - Cuban flag

6902494

109
02.1969 11.1978? "E-7-CE" - Cuban flag

6902509

110
02.1969 05.1979? "E-8-CE" - Cuban flag

6902511

111
03.1969 05.1979? "E-9-CE" - Cuban flag

6905599

112
03.1969 05.1979? "E-10-CE" - Cuban flag

6905604

"Juliana Gijonesa", Gijon, Spain
178
10.1968
?
"E-11-JG" - Cuban flag

6824173

179
10.1968 ?
"E-12-JG" - Cuban flag

6824147

180
10.1968 ?
"E-13-JG" - Cuban flag

6824159

181
10.1968 ?
"E-14-JG" - Cuban flag

6824161

182
12.1968 ?
"E-15-JG" - Cuban flag

6829642

183
12.1968 ?
"E-16-JG" - Cuban flag

6826432

184
12.1968 ?
"E-17-JG" - Cuban flag

6826444

185
12.1968 ?
"E-18-JG" - Cuban flag

6829654

186
12.1968 ?
"E-19-JG" - Cuban flag

6829666

187
03.1969 ?
"E-20-JG" - Cuban flag

6829678

188
12.1968 ?
"E-21-JG" - Cuban flag

6901189

189
01.1969 ?
"E-22-JG" - Cuban flag

6827539

190
01.1969 ?
"E-23-JG" - Cuban flag

6827541

191
01.1969 ?
"E-24-JG" - Cuban flag

6827553

192
01.1969 ?
"E-25-JG" - Cuban flag

6827565

"Astilleros Armon Gijon", Gijon, Spain
17
31.11.1968
05.1979? "E-26-JA" - Cuban flag

6911160

18
31.11.1968 10.1980?
"E-27-JA" - Cuban flag

6911172

19
31.12.1968 05.1979? "E-28-JA" - Cuban flag

6911184

20
31.01.1969
05.1979? "E-29-JA" - Cuban flag

6901713

21
31.01.1969 11.1978? "E-30-JA" - Cuban flag

6906218

22
28.02.1969
05.1979? "E-31-JA" - Cuban flag

6906220

"Astilleros de Santander", Spain
47
31.10.1968 10.1980?
"E-32-SA" - Cuban flag

6901191
48
30.11.1968 05.1979? "E-33-SA" - Cuban flag

6901206

49
30.11.1968 05.1979? "E-34-SA" - Cuban flag

6901218

50
30.11.1968 1983?
"E-35-SA" - Cuban flag

6901220
51
30.11.1968 05.1979? "E-36-SA" - Cuban flag

6901232

52
31.03.1969
05.1979? "E-37-SA" - Cuban flag

6902523

53
31.03.1969 10.1980? "E-38-SA" - Cuban flag

6903242

54
31.12.1968
?
"E-39-SA" - Cuban flag

6903254

55
31.12.1968
05.1979? "E-40-SA" - Cuban flag

6903266

56
31.12.1968
05.1979? "E-41-SA" - Cuban flag

6903278

57
31.12.1968
10.1980? "E-42-SA" - Cuban flag

6903280

58
31.12.1968
05.1979? "E-43-SA" - Cuban flag

6903292

59
31.01.1969 05.1979? "E-44-SA" - Cuban flag

6903307

60
31.01.1969 03.1980
"E-45-SA" - Cuban flag

6903319

"Astilleros Reunidos del Nervion", Bilbao, Spain
37
01.1969
09.09.1982?
"E-46-MA" - Cuban flag

6909105

38
01.1969 ?
"E-47-MA" - Cuban flag

6909117

39
01.1969 08.05.1979? "E-48-MA" - Cuban flag

6902535

40
02.1969 08.05.1979? "E-49-MA" - Cuban flag

6902547

41
03.1969 23.03.1980? "E-50-MA" - Cuban flag

6902834

42
01.1969 21.04.1992?
"E-51-MA" - Cuban flag

6904686

"Astilleros Construcciones", Vigo, Spain
81
11.1968 08.05.1979? "E-52-AC" - Cuban flag

6826456

82
11.1968 08.05.1979? "E-53-AC" - Cuban flag

6826468

83
11.1968 09.10.1980?
"E-54-AC" - Cuban flag

6826470

84
12.1968 08.05.1979? "E-55-AC" - Cuban flag

6826482

85
12.1968 08.05.1979? "E-56-AC" - Cuban flag

6826494

86
12.1968 09.10.1980? "E-57-AC" - Cuban flag

6826509

87
12.1968 08.05.1979? "E-58-AC" - Cuban flag

6826511

88
12.1968 28.03.1980? "E-59-AC" - Cuban flag

6826523

89
12.1968 08.05.1979? "E-60-AC" - Cuban flag

6826535

90
12.1968 08.05.1979? "E-61-AC" - Cuban flag

6826547

91
12.1968 09.10.1980? "E-62-AC" - Cuban flag

6826559

92
12.1968 08.02.1979? "E-63-AC" - Cuban flag

6826561

93
01.1969 08.05.1979? "E-64-AC" - Cuban flag

6827577

94
01.1969 08.10.1980? "E-65-AC" - Cuban flag

6906232

95
01.1969 17.06.1991? "E-66-AC" - Cuban flag

6906244

96
02.1969 08.05.1979? "E-67-AC" - Cuban flag

6906256

97
01.1969 08.05.1979? "E-68-AC" - Cuban flag

6906268

98
03.1969 08.05.1979? "E-69-AC" - Cuban flag

6906270

99
03.1969 08.05.1979? "E-70-AC" - Cuban flag

6906282

100
02.1969 08.05.1979? "E-71-AC" - Cuban flag

6906294

101
03.1969 07.01.1988? "E-72-AC" - Cuban flag

6906309

102
03.1969 23.03.1980? "E-73-AC" - Cuban flag

6906311

103
03.1969 08.05.1979? "E-74-AC" - Cuban flag

6906323

104
03.1969 16.11.1978? "E-75-AC" - Cuban flag

6909129

105
04.1969 08.05.1979? "E-76-AC" - Cuban flag

6909131

106
04.1969 08.05.1979? "E-77-AC" - Cuban flag

6911196

107
03.1969 09.10.1990? "E-78-AC" - Cuban flag

6911201

"Hijos de J.Barreras", Vigo, Spain
1390
12.1968 08.05.1979?
"E-79-HB" - Cuban flag

6826573

1391 01.1969 ?
"E-80-HB" - Cuban flag


6826585

1392
01.1969 ?
"E-81-HB" - Cuban flag

6906335

1393
01.1969 ?
"E-82-HB" - Cuban flag

6906347

1394
02.1969 08.05.1979? "E-83-HB" - Cuban flag

6906359

1395
02.1969 08.05.1979? "E-84-HB" - Cuban flag

6906361

1396
02.1969 08.05.1979? "E-85-HB" - Cuban flag

6906373

1397 02.1969 ?
"E-86-HB" - Cuban flag

6909143

1398
02.1969 ?
"E-87-HB" - Cuban flag

6909155

1399
03.1969 08.05.1979? "E-88-HB" - Cuban flag

6909167

1400
03.1969 08.05.1979? "E-89-HB" - Cuban flag

6911213

1401
02.1969 08.05.1979? "E-90-HB" - Cuban flag

6911225free counters